Aktualności
Sporządzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Warty PLB300002, Jezioro Kaliszańskie PLH300044, Jodły Ostrzeszowskie PLH300059 i Zamorze Pniewskie PLH300036

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystępuje do sporządzania planów zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000. Szczegóły dalej. 

2021-11-16
Wizja lokalna w sprawie zamówienia publicznego

Wizja lokalna w sprawie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 polegających na wycince drzew i krzewów”

2021-11-16
Prostsze załatwianie spraw. Udostępniamy formularz realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa

Ujednolicenie formy zgłoszenia przedsięwzięcia to ułatwienie zarówno dla inwestora, jak i dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2021-10-27
spacer krajobrazowy 2021
Spacer krajobrazowy "Otwarty krajobraz Krześlic"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu zapraszamy na spacer krajobrazowy organizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu pod nazwą  „Otwarty krajobraz Krześlic”.

2021-10-13
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka